Over ons

Wie zijn wij?

De Kampanje‘ is de naam van o­nze koepelvereniging, een vzw.

In deze koepel zitten drie bands, het CBS-Orkest,  onze Bigband die luistert naar de naam UB² en No Limits, ons percussie-ensemble. Ook onze drie opleidingsgroepen, AcCent, Jump en Splash vallen onder deze koepel. Meer info over deze Kampanje-onderdelen vindt u elders op deze site.

De Kampanje is in feite de logistieke vleugel van o­nze vereniging: ze zorgt er voor dat er gemusiceerd kan worden. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met de organisatie van de niet-muzikale activiteiten. We denken daarbij in het bijzonder aan o­nze eetfestijnen, ledenfeesten, barbecues, weekends enz.

De Kampanje is ook de naam van o­ns fraaie repetitielokaal.

Missie & Visie

MISSIE: We willen een muziekvereniging zijn met een sociaal en cultureel karakter, waarbij muziek centraal staat. De leden en muzikanten moeten plezier beleven aan muziek en in de omgang met elkaar. We willen een hoge kwaliteit nastreven.

KLEMTONEN: Realisaties die hoogstaand zijn en voldoening geven, gebaseerd op een sterke organisatie en gedragen door een sterke logistieke ondersteuning. Diversiteit en vernieuwing staan centraal. De jeugdwerking is zeer belangrijk. Alle leden en muzikanten moeten zich goed voelen in o­nze vereniging. 

Bestuur

Al onze bestuursleden zijn vrijwilligers. Eénmaal per maand is er een algemene bestuurdersvergadering. Meerdere malen per maand zijn ze actief in de werkgroepen.
Voorzitter: Pieter Sarens
Manager: Hendrik Sarens
Financieel beheer: Koen De Ridder
Muziekopleiding: Katlijn Lamberts
Secretariaat: Lieve De Ridder
Crew & Techniek: Lieven Vertongen
Zaaluitbating: Nicole De Smedt
Bestuursleden: Hans Robben, Lien Hofmans, Linda De Donder, Patrick Verbeyst, Eddy Dirckx, Marc Troch, Ruth Hofmans, Stijn Sarens en Marie Sooghen

Aansluiten in ons team?

Heb je zin om je in te zetten in De Kampanje en deel uit te maken van ons (bestuurders)team? Wij zijn steeds op zoek naar gedreven mensen en bespreken dit zeer graag eens met jou! Geef een seintje via info@dekampanje.be